Sertifikat / Dokumentasjon

Sæle Sag AS er PEFC godkjent. Det betyr at bedrifta berre kjøper inn trelast og tømmer frå leverandører som er sertifiserte i samsvar med ISO 14001 og «PEFC Skogstandard» (nasjonal standard for et bærekraftig norsk skogbruk). Bedrifta kjøper ikkje inn råstoff som inneber brot på desse krava. Selskapet forureinar ikkje det ytre miljø.

Sæle Sag AS er også godkjent av Mattilsynet etter internasjonal ISPM no. 15 standard for behandling og merking av treemballasje som er i bruk i den internasjonale varehandelen. Standarden er utviklet innenfor rammene av den internasjonale plantevernkonvensjonen IPPC.

Det er interessant/Nyheter

2012-07-02
Alle nyheter

Bedriftsinformasjon

Sæle Sag AS
Sæle, 6899 Balestrand, Norge
Tlf. 57692940 / 95949567
Epost: saelesag@online.no
saelesag@sogn.no,
Paller Trelast Treembalasje Kontakt oss